Povinně zveřejňované informace akciových společností

Valná hromada společnosti proběhla dne 16. 6. 2023.

Děkujeme Vám za účast!